Y Bwthyn


Manylion y Llety

Mae’r bwthyn (Tandisgwylfa) yn cysgu 7 (a baban ychwanegol) mewn 4 ystafell wely a 2 ystafell ymolchi. Mae lloriau pren trwy’r bwthyn i gyd. Mae sawl nodwedd gwreiddiol yn y bwthyn megis waliau cerrig, pren y nenfwd ar ddangos, a lle tân agored hardd.

  
Ffeithiau allweddol.

 • Ar y prif heol sydd yn hawdd i fynd allan a chwilota.
 • Yn cynnwys un fasged o bren i’r tân - gellir prynu mwy yn lleol.
 • Offer i blant / babanod (gwelir isod)
 • Wifi yn rhad ac am ddim
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Yn cynnwys dillad gwely a thywelion (nid tywelion traeth)
 • Yn cynnwys gwres canolog a thrydan.

LLAWR GWAELOD

Ystafell ddwbl gydag ystafell ymolchi

Ystafell wely fawr, teledu digidol. Yn ddelfrydol ar gyfer mynediad haws. Drysau patio yn agor i’r ardal barcio. Mae digon o le i storio eich eiddo. Mae ystafell ymolchi gyda chawod ar wahan (cawod pwerus), bath “spa” gyda chawod uwchben. Mae periant sychu gwallt hefyd.

Ystafell fwyta/Lolfa

Ystafell fawr a chroesawgar gyda lle tân, soffa a chadeiriau cyfforddus, bord fwyta a 8 cadair. Teledu digidol a bocs “You View” er mwyn recordio rhaglenni. Mae peiriant DVD hefyd a dewis o DVDs i’r teulu a phlant. Mae gemau a llyfrau yn y lolfa.


Cegin

 • Stôf Rangemaster
 • Microdon
 • Oergell
 • Rhewgell
 • Periant golchi llestri
 • Periant golchi dillad
 • Tegell a chraswr
 • Pethau angenrheidiol i’r gegin - tabledi i’r periant golchi llestri, hylif golchi llestri, lliain llestri, menig ffwrn.
 • Pethau angenrheidiol i goginio -olew, halen, pupur, te, coffi, siwgr.

Mae’r boeler gwres canolog yn y gegin. Mae haearn a bwrdd smwddio yn y cwtch dan stâr.

LAN LLOFFT

Ystafell gawod i’r teulu

Yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd - lluniau i’w dilyn.

Ystafell wely ddwbl

Golygu hyfryd dros y caeau i’r môr yn y pellter. Digon o le yn y cwpbwrdd dillad ac offer babanod / plant os oes eisiau.

Ystafell wely sengl

Gyda golygfa i’r môr yn y pellter.

Ystafell wely pâr

Golygfeydd dros yr ardd flaen ac i lawr yr arfordir.


TU ALLAN

O’r lolfa mae’r drws i’r ardd fach, ddiogel gyda lawnt. I’r cefn mae lein sychu dillad, lle i barcio 4 /5 car a blodau i’r ochrau. Yn y sied mae barbeciw, bord gemau a’r itemau i’r traeth.

I blant / babanod:

 • Cadair uchel a hambwrdd i ffitio i gadair fwyta
 • Cot teithio (dewch â dillad i hwnna ogd)
 • Teclyn i ddiolgelu plant rhag cwympo o’r gwely
 • Gât grisiau
 • Potty a “step stool”
 • Cyllyll a ffyrc plastig, cwpanau
 • Gemau, DVDs a llyfrau