Sut i Gyrraedd


E-bost:  westwalescottage@outlook.com

Ffôn: +44 (0)7763163680

Cyfeiriad: Tandisgwylfa, Plwmp, Ceredigion. SA44 6HJ. Cymru

See the source image  See the source image  See the source image  

Mae’r satnav neu gyfarwyddiadau Google yn mynd â chi ychydig lan y ffordd. Mae modd gweld lleoliad y bwthyn yn y llun isod (ar y y groesfford). Y tŷ gwyn gyferbyn â swyddfa bost Plwmp yw’r bwthyn. I gael mynediad o’r A487, mae’n rhaid i chi adael y groesffordd a gyrru lawr y ffordd wledig (gwelir y saith glas wedi’i farcio Tandisgwylfa isod)

I gael mynediad o’r A487, yr ydych yn gadael ar y croesheol i’r ffordd wledig (gwelir y saith glas wedi’i farcio Tandisgwylfa isod)