Croeso


Croeso i Orllewin Cymru!

Pedwar milltir o arfordir hyfryd Ceredigion, gyda Sir Benfro a Sir Gâr yn agos iawn, mae lleoliad bwthyn (Tandisgwylfa) yn berffaith. Os ydych chi’n chwilio am wyliau anturus, golygfeydd godidog, cyfle i ymlacio neu dipyn bach o bopeth, fyddwch chi ddim yn cael eich siomi. Mae’r bwthyn - sydd â pherchnogion newydd ac wedi cael ei foderneiddio yn chwaethus yn ystod 2021 - yn llawn cymeriad gyda llawer o nodweddion gwreiddiol fel waliau cerrig, pren y nenfwd ar ddangos a lle tân agored hardd. Mae’n cysgu 7 person (a babi ychwanegol) mewn 4 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi (un gyda bath sba). Mae’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd, ffrindiau a chyplau. Yn anffodus, does dim modd i ni dderbyn unrhyw anifeiliaid ar hyn o bryd.

Rydym wedi derbyn tystysgrif diwydiant Covid -19 i ddangos ein bod wedi dilyn canllawiau Covid-19 oddi wrth y llywodraeth.

I gael manylion am y bwthyn, gan gynnwys lluniau, cliciwch yma os gwelwch yn dda. I ddod o hyd i awgrymiadau am beth i wneud yn yr ardal a lleoedd i fwynhau cliciwch yma. I gysylltu â ni neu i ofyn am gyfarwyddiadau cliciwch yma. I ddarllen ein telerau ac amodau cliciwch yma

See the source image  See the source image  See the source image